top of page

כלים ומאמרים לסחר בינ"ל  כל המידע ששותף באתר הינו לצורך היכרות עם עולם היבוא העסקי ואין בו כדי להחליף יעוץ וליווי מקצועי בעת נקיטת פעולה. המידע פורסם לראשונה בשנת 2016, יש לבדוק בעניין עדכונים ותקנות חדשות.

 

bottom of page